wlado's website

Mac OS X

ArcSoft

Zdá se, že s instalací skeneru EPSON se mi do systému dostal i demon arcsoft a po zapnutí se snaží připojovat někam ven.

- nepouštět Read More/Více...

FileMaker 13 na MacOS

FileMaker 13.0
Poslední funkční operační systém na Apple Macu je Mac OS X 10.10.
Na vyšších verzích je ho sice možné spustit, ale nefunguje například síťové připojení (10.12).

SafeQ ovladač macOS pro Bizhub

Jak rychle zprovoznit tiskárnu Konica Minolta Bizhub v SafeQ na macOS.

Na macOS
1) Preferences
2) Add
3) IP
Address: ip_adresa_safeq_serveru
Protocol: LPD
Queue: nazev_fronty_v_safeq

Use: Generic PCL Printer

tiskne černobíle

Raspberry Pi 3 - Boot from SSD

Při mých pokusech jsem zničil několik SD karet. SD karta v provozu 24/7 vydrží maximálně 3 měsíce, nebo taky jen jeden měsíc, to když běžela prezentace v LibreOffice.
S nástupem modelu 3 je možné “přepálit” jeden bit v paměti a Raspberry Pi pak startuje z externího disku.

Následující návod popisuje postup, jak spouštět trvale operační systém z SSD disku bez nutnosti používat SD kartu.

Read More/Více...

Jablečný podzim

Kdysi jsem si z nějakého důvodu, snad jako podmínka registrace, pořídil další facebookový účet, který jsem pochopitelně nikdy nepoužíval. Poslední rok mi chodí automatické pobídky:
Na Facebooku máte více přátel, než myslíte.
Nevím, kde bere ten stroj jistotu, ale napadlo mne si tady zobrazit kalendář těchto pobídek.

Read More/Více...

Mac OS X 10.6.8 - nastavení iCal

Jak zprovoznit ical kalendář z iCloudu na Mac OS X 10.6.8.
Debata je na http://hints.macworld.com/article.php?story=20111014102515403.

Postup:
Otevřít iCal
Vybrat Preferences > Account
Klik na + a přidat nový účet
Vybrat možnost CalDAV v typu účtu
Vložit uživatelské jméno (jmeno@me.com) emailova adresa
Vyplnit Heslo
Vyplnit adresu serveru pXX-caldav.icloud.com, XX je číslo serveru, kde je uložen kalendář.
XX se zjisti po přihlášení na icloud.com v sekci Kalendář > Slílet > Veřejný kalendář -
objeví se dlouhý řádek s adresou sdíleného kalendáře, který začíná například takto:
webcal://p01-calendars.icloud.com/
zbytek se nastaví sám
Server path:
Port: Auto, Use SSL

Instalace Mac OS X z USB

Instalace LIveCode na Raspberry Pi 2 Read More/Více...

Neviditelné soubory

Pořídil jsem si Raspberry Pi 2, model B, verze 1.1. Zásadní změny oproti Raspberry Pi, model B+ jsou: deska obsahuje čtyřjádrový procesor s instrukční sadou ARMv7 s matematickým koprocesorem a vyšší taktovací frekvenci. Na desce je operační paměť o velikosti 1GB. (1) “Malina” by měla běžet až 6x rychleji a dále jsou na ni portovány OS Linux Ubuntu a experimentální Windows 10. Následující text popisuje instalaci Raspianu, což je Debian “ohnutý” pro Raspberry Pi a je výchozím podporovaným operačním systémem.

Read More/Více...

WordService

WordService je služba, která obsahuje 37 funkcí pro konverzi a čtení textu. Hodí se výborně pro úpravu dodaných textů. Zvlášť pokud texty pochází od autora, který pro formátování místo tabulátoru používá hojně mezerník, v tomto případě stačí použít funkci "Odstranit zbytné mezery" a text je vyčištěn. Tato služba funguje ve všech textových editorech, které podporují využívání Services/Služeb jako je například Mellel, Pages, ale i MS Office.
Stránky výrobce:
Devon Technologies
Download
Po instalaci (překopírování do složky Services) je nutné jednotlivé funkce pozapínat v ovládacím panelu Keyboard:
System Preferences -- Keyboard -- Keyboard Shortcuts -- Services -- Text

HyperCard ožívá jako Open Source

HyperCard byl můj nejoblíbenější programovací nástroj na Macintoshi. K mému zármutku ho pak u Apple zahodili a vývoj šel jinými cestami. Jedou z nich je i LiveCode. Pro příležitostného programátora je to předražený nástroj, ale časy se mění a LiveCode se stane OpenSource projektem.

KICKSTARTER - Open Source Edition of LiveCode


Vir na Mac OS X - Flashback

V posledních měsících dostávám více dotazů k nedořešené odluce církve a státu. A jak se většina občanů dozvěděla - podmínkou této odluky je materiální a finanční vyrovnání s některými privilegovanými náboženskými společnostmi, kterému se také nepřesně říká restituce církevního majetku. Na rozdíl od Slovenska česká vláda i parlament nejsou schopni více než 20 let tuto záležitost vyřešit ke spokojenosti všech občanů, tedy i těch, kteří se k nějaké náboženské společnosti hlásí.

Tato dlouhá liknavost způsobuje, že většina lidí se už v problematice ani neorientuje, jelikož pamětníci vymírají a další generace nechápe o co jde. Aby toho nebylo málo, tak samotní duchovní náboženských společností vydávají různá protichůdná a účelová stanoviska, která se mění podle politických nabídek.

Do tohoto dění v posledních letech vstoupili i adventisté sedmého dne a to způsobem tak svérázným, že zaskočili většinu svých blízkých spoluobčanů, ať už věřících, či nevěřících. V rámci celosvětové organizace se čeští a slovenští adventisté stali v tomto ohledu odchylkou a nabízí se otázka, jestli je možné je ještě v tomto ohledu považovat za adventisty.

V následujících statích předkládám některé důvody proč nesouhlasím s veřejně předkládaným způsobem, jakým by mělo dojít k narovnání mezi českým státem a adventisty sedmého dne a přijímáním finančních příspěvků od státu na platy duchovních. Aby nedošlo k nepochopení, hned na začátku říkám, že by mělo být vráceno nebo nahrazeno, co bylo ukradeno.

Část 1. Církev a stát

Ve vztahu církve a státu proti sobě stojí dva krajní postoje:
1) stát a náboženské organizace jsou se státem svázány a to finančně i mocensky
2) stát a náboženské společnosti jsou odděleny a žijí na sobě nezávisle

Pochopitelně, že mezi těmito dvěma krajními postoji ještě existuje celá řada dalších možností a nedá se říci, že by nějaký systém byl čistě v jedné či druhé poloze.

Adventistické hnutí vzniklo ve Spojených státech a lidé kteří ho tvořili si do něho přinesli své dřívější postoje. V té době měli anabaptisté velký vliv na společnost. Jejich důraz na osobní svobodu rozhodování se výrazně projevil požadavkem dobrovolného křtu dospělých a svobodném vztahu mezi církví a státem. Proto je přirozené, adventisté sedmého dne od svého vzniku vždy zastávali druhý krajní postoj a to naprostou odluku církve a státu. Tento postoj byl všeobecně tak zásadní a samozřejmý, že nikdo necítil potřebu ho vkládat do věrouky.

Historik George R. Knight ve své kníze Hledání identity k tomu připomíná: „Mnozí adventisté se mylně domnívají, že jejich církev převzala dědictví reformační církve, kterou naštěpovali Martin Luther, Jan Calvin a Ulrich Zwingli.” (1) V českém prostředí by pravděpodobně někteří přidali ještě Jana Husa, případně i Jednotu bratrskou. George R. Knight v následujícím odstavci zdůrazňuje:
„Zatímco hlavní reformační směr si ponechal křest dětí a setrval na podpoře církve státem, anabaptisté obě tyto zásady opustili jako nebiblické. Jednak požadovali, aby člověk nejprve uvěřil a teprve potom byl pokřtěn, a rovněž prosazovali odluku církve od státu. Třebaže reformátoři hlavního směru kladli důraz na zásadu sola scriptura (pouze Písmo), anabaptisté jejich postoje v tomto směru pokládali za nedůsledné. Anabaptisté usilovali o úplný návrat k učení Bible. Považovali za nesprávné zůstat stát v teologii tam, kde skončil Luther, Calvin nebo Zwingli. Hlásali odklon od církevních tradic a věroučných zásad formulovaných ve vyznání víry a prosazovali návrat k ideálům novozákonní církve. (2)

Evropa
________________________
(1) KNIGHT, George R., Hledání identity. České vydání 2007, Luxpress s.r.o., s. 28.
(2) tamtéž, s. 29.

Důvody jsou zřejmé - porušení rovnosti a svobody a v českých zemích státní církve (podpora vezus tolerance) cuius regio tuus religio, česká zkušenost, katolíci státní zamšstnanci při matrikách - toleranční evangelíci
Rekruti ze státních církví nemají problém se státem jako adventistů

Revize této zásady

2) Krč - nepodložené vlastnictví

3) solidarita

4) Armáda spásy

5) zoufalé biblick= argumety

Vyloupili egypt

vatrhávání vět z kontextu - návrat k sektářskému přistupu, teogolie strano

6) desátky státní podpora do jedné kapsy

***

Církev, má-li být věrohodná, musí být nezajištěná, odkázaná na nevymahatelné dobrovolné přispívání. Že to není utopie, prokázali naši evangeličtí předkové po vydání tolerančního patentu. Museli si nejen financovat svého pastora, ale ještě k tomu odvádět poplatky katolickému faráři. Vydrželi to a my z jejich odkazu žijeme dodnes. Přece kdo hledá nejprve Boží království a jeho spravedlnost, tomu vše potřebné bude přidáno.
Autor je evangelický farář
Proboha, peníze ne! | dialog.ihned.cz - Komentáře

Mac OS X 10.6.8 a iCloud

Když začal Apple a následně i Microsoft ořezávat obrovský potenciál počítačů, ohlížel jsem se toužebně po nějakém otevřeném a svobodném počítači, kde bych si mohl svobodně a zdarma instalovat aplikace a programovat a vůbec dělat si co chci, tak jak to bylo zcela běžné před více než dvaceti lety. Bál jsem se, že jsem sám, kdo nesnáší předraženou svěrací kazajku současných operačních systémů a počítačů, ale s příchodem Raspberry Pi se mi ulevilo, protože jsou nás tisíce po celém světě, kteří nejsou spokojeni s proměnou osobního počítače v konzumní hračku.
Read More/Více...

ExFAT pro Mac OS X

FreeIT!

V pátek jsem zasahoval u zvláštní bezpečnostní chyby spojenou se serverem seznam.cz
Read More/Více...

Proč nejdou spolu FileMaker a Postbox?

Po reinstalaci svého MacBooka jsem se rovnou rozhodl, že změním mailer a Mail od Apple nebudu používat, protože neumí vytvářet další emailové identity a to já denně potřebuji.
Jenže ouha. Ono to prostě nefunguje.
Read More/Více...

Sdílení CD/DVD mechaniky po síti

Nefunguje vám na MacBooku optická mechanika a potřebujeme instalovat software?
A co použít jiný počítač s funkční optickou mechanikou a připojit se k němu po síti. Read More/Více...

iDatabase


Nahrávání obrazovky v MacOS X 10.6

Formátování disku

Jsou Vánoce, a tak pro některé lidi nastal čas nadělovat dárky. Některé mají za úkol potěšit a jiné pobavit. Vánoční spam sice nepotěší, ale mnohdy pobaví, jako tenhle, který slibuje Vánoce zadarmo a má pravdu, Vánoce můžeme skutečně prožít zdarma :-)
Read More/Více...

Instalace 10.6 (2.) - Tiskárna Xerox 6120

Tak mi přistál ve schránce nádherný spam, který nešlo vyhodit, protože při čtení jsem si vychutnával každé slovní spojení a byla by to fakt škoda na kultuře něco takového jen tak zahodit a jak se říká v závěru: "Vaše nejbližší reakci na tento dopis ocení."
Read More/Více...

Instalace 10.6 (1.)

Formátování disku se doporučuje udělat, pokud začnou problémy jako je zamrzání systému, neočekávané pády aplikací a také před každou instalací systému. Formátováním se disk vyčistí od zbytečného balastu a také se odstraní potenciální výskyt vadných bloků. Zpravidla je nutné formátovat nově zakoupený disk.
Read More/Více...

iCal - Pozvánky na akce

1) Stáhnout ovladač tiskárny ze stránek xerox.com pro Systém 10.6

Download - Poslední verze z 04.09.2009

2) Instalovat ovladač (10.6.4) This installer is for internal testing only

3) System Preferences... --> Print & Fax --> Add (+) --> IP -->

• Protocol: HP Jetdirect - Socket
• Address: IP adresa tiskárny
• Name: Phaser6120 (pojmenovat podle vlastního uvážení)
• Location:
• Print Using: -- > Select Printer Software --> Xerox Phaser 6120
• Tlačítko Add

4) Default printer: Phaser6120 nebo Last Priner Used

Varování: V této verzi ovladač neumí tisknout přes Bonjour a tiskárna chrlí tuny papíru popsaného PostScriptovým kódem.

Poznámky: Poslední firmware pro tiskárnu je 2.1.3 z roku 2007 a Xerox přestal tuto tiskárnu podporovat.