wlado's website

Instalace 10.6 (1.)

Formátování disku se doporučuje udělat, pokud začnou problémy jako je zamrzání systému, neočekávané pády aplikací a také před každou instalací systému. Formátováním se disk vyčistí od zbytečného balastu a také se odstraní potenciální výskyt vadných bloků.
Poznámka: Vadné bloky nelze odhalit pomocí Apple Disk Utility, proto výsledek testu u disku s vadnými bloky dopadne dobře a uživatel vůbec netuší, že disk je vadný. Pro odhalení vadných bloků je možné použít například aplikaci TechTool.

Pokud je prováděno mazání externího disku (přes USB, nebo FireWire), stačí spustit Disk Utility a pokračovat bodem 5.
 1. Zálohovat všechna důležitá data.

 2. Vložit do optické mechaniky instalační CD/DVD a restartovat počítač se stisknutou klávesou C, pustit klávesu C, až se na obrazovce objeví šedé jablko.

 3. Vybrat "Use English for the main language" a kliknout na tlačítko šipky vpravo dole.

 4. Vybrat z menu "Utilities" položku "Disk Utility".
 5. Vybrat disk ze seznamu disků a oddílů. U každého disku jsou informace.
  Příklad: 250,06 GB FUJITSU MHZ2250BH FFS G1 Media.

 6. Kliknout na záložku "Erase" (nahoře).

 7. Napsat jméno disku do řádku "Name:". Defaultní jméno je "Untitled".
  Poznámka: Jméno disku se pravděpodobně objeví na Desktopu/Pracovní ploše, proto je dobré zvolit takové jméno, aby jasně vystihovalo vlastnosti disku. Například HD250GB je lepší než nic neříkající "Untitled."

 8. Vybrat typ formátu pro oddíl v rolovacím menu "Format". Doporučený typ je "Mac OS Extended (Journaled)."

 9. Kliknout na tlačítko "Security Options...". Vyroluje se seznam voleb bezpečného mazání.

 10. Zvolit "Zero Out Data" ze seznamu voleb. Tato volba má navíc ten efekt, že během zápisu nul se provede testování hard disku. Pokud se najdou vadné bloky, Disk Utility je vyřadí, takže nemohou být použity a způsobovat chyby. Mazání s touto volbou bude probíhat déle.

 11. Kliknout na tlačítko "OK" a seznam možností se zavře.

 12. Kliknout na tlačítko "Erase" (dole). Disk Utility provede vymazání disku.