wlado's website

Můj Mac / My Mac

  • Hardware: MacBook Unibody 2,4 GHz, 230GB HD, 2009
  • OS version: MacOS X 10.6.8, English [1.12.2011]

Hlavní zdroje - Anglicky / Main Sources - English:

České zdroje / Main Sources - Czech:

Přehled Maců / Overview of the Macs:

MacOS:

FileMaker:

RapidWeaver:

MIDI: