wlado's website

2017

Státní dluhy

https://www.smava.de/eurozone-schulden-uhr/

Raspberry Pi - Plex server

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get upgrade

1) Instalace HTTPS download transport pro APT (pokud chybí)
-------------------------------------------------------------------------------------

$ sudo apt-get install apt-transport-https -y --force-yes
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
apt-transport-https is already the newest version (1.4.8).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
$

2) Stažení klíče pro download
=======================

$ wget -O - https://dev3day.de/pms/dev2day-pms.gpg.key | sudo apt-key add -
--2017-12-26 18:58:25-- https://dev2day.de/pms/dev2day-pms.gpg.key
Resolving dev2day.de (dev2day.de)... 144.76.172.47, 2a01:4f8:200:502e::2
Connecting to dev2day.de (dev2day.de)|144.76.172.47|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1646 (1.6K) [application/pgp-keys]
Saving to: ‘STDOUT’

- 100%[===================>] 1.61K --.-KB/s in 0s

2017-12-26 18:58:26 (35.4 MB/s) - written to stdout [1646/1646]

OK
$

3) Přidání Plex repozitáře do seznamu zdrojů
================

$ echo "deb https://dev2day.de/pms/ jessie main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/pms.list
deb https://dev2day.de/pms/ jessie main
$

4) znovu update
----------------------

$ sudo apt-get update
Hit:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Get:3 https://dev2day.de/pms jessie InRelease [1,803 B]
Get:4 https://dev2day.de/pms jessie/main armhf Packages [960 B]
Fetched 2,763 B in 1s (1,400 B/s)
Reading package lists... Done
$

5) Instalace Plex Media Server
--------------------------------------
$ sudo apt-get install -t jessie plexmediaserver -y
...
$

6) reboot

$ sudo reboot

pozor trvá dlouho cca 2 minuty

7) Spuštění Plexu na prohlížeči

zmáčknout vpravo dole What’s this?

zmáčknout dole Skip...

zmáčknout Chápu

Nastavení serveru - pojemnování: plex
Nastavení serveru - Přidat knihovnu

8) Nastavení uživatele
---------------------------

$ sudo nano /etc/default/plexmediaserver.prev


# default script for Plex Media Server

# the number of plugins that can run at the same time
PLEX_MEDIA_SERVER_MAX_PLUGIN_PROCS=6

# ulimit -s $PLEX_MEDIA_SERVER_MAX_STACK_SIZE
PLEX_MEDIA_SERVER_MAX_STACK_SIZE=3000

# where the mediaserver should store the transcodes
PLEX_MEDIA_SERVER_TMPDIR=/tmp

# uncomment to set it to something else
# PLEX_MEDIA_SERVER_APPLICATION_SUPPORT_DIR="${HOME}/Library/Application\ Support"

# the user that PMS should run as, defaults to 'plex'
# note that if you change this you might need to move
# the Application Support directory to not lose your
# media library
PLEX_MEDIA_SERVER_USER=plex

Poznámky k posledním verzím 2017: https://forums.plex.tv/discussion/288301/update-plexmediaserver-on-raspberry-pi-3

Starší návod: https://medium.com/@nem25/plex-media-server-on-raspberry-pi-3-using-raspbian-lite-b2f67761e674

Samba
=====

$ sudo apt-get install samba samba-common-bin -y

Zálohovat soubor Samba config

sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.bak

--------------------------------------------------
Zdroje:

https://medium.com/@nem25/plex-media-server-on-raspberry-pi-3-using-raspbian-lite-b2f67761e674

Kocour

Ne každý může být kocour

D. Loskotová

Auto OBD senzory

https://github.com/brendan-w/python-OBD

SuirrelMail

http://www.mactech.com/articles/mactech/Vol.21/21.08/SquirrelMail/index.html

Python - ncurses

https://stackoverflow.com/questions/21784625/how-to-input-a-word-in-ncurses-screen

Komunikace

Táta vůbec neumí komunikovat s lidma.
Svejma.

Johan Hynek Read More/Více...

PDF datasheets

https://www.abelectronics.co.uk/kb/pdffiles Read More/Více...

Alnatura

Další zajímavý obchod s postravinami v Německu, který zasílá do světa.

alnatura.de Read More/Více...

RaspberryPi - boot from SSD

1) Komponenty -------------
  • Raspberry Pi 3 Model B, revize 1.2
  • Raspbian 2017-11-29 (Stretch)
  • WD GREEN SSD 240GB
    na štítku je uvedena spotřeba 0,7 A
  • Napájecí adaptér USB 2,1 A
  • USB to SATA adapter AXAGO EE25-XA
Výše uvedená sestava funguje bez potíží a napájení utáhne pro kontrolní účely i HDMI monitor a USB dongle pro bezdrátovou myš a klávenici.
Známé potíže ------------
WD v současnosti nevyrábí SSD s větší kapacitou v GREEN variantě. Dostupný disk WD BLUE SSD 1TB má na štítku uvedenou spotřebu 1,6 A. Tato sestava je velmi nestabilní, při rebootu kdy nastává největší odběr elektřiny, se systém kouše a nakonec dojde k poškození souborového systému na disku. Je nutné použít samostatné napájení pro SSD. Některé adaptéry USB SATA mají sice druhou USB zástrčku pro napájení, ale ta je přímo propojená s první datovou USB zástrčkou a po připojení napájecího adaptéru pro SSD se zpětně po datovém kabelu napájí i Raspberry Pi 3 a sestava nejde korektně vypnout a dojde k poškození souborového systému.
2) Povolit bootování z USB na Raspberry Pi 3 --------------------------------------------
Raspberry Pi 3 s funkčním systémem Raspian 2017-4 a novější na SD kartě (viz předcházející článek)
Poznámka: Funkční je pouze na Raspberry Pi 3
$ vcgencmd otp_dump | grep 17:

pokud napíše jiné číslo než 0x3020000a pak je nutný další krok
$ nano /boot/config.txt

na konec textu doplnit:
program_usb_boot_mode=1

restart raspberry pi
$ sudo reboot
kontrola
$ vcgencmd otp_dump | grep 17:
17:3020000a

to znamená že bylo jednou pro vždy nastavena možnost bootovat i z externího USB disku (toto nastavení už není možné změnit zpátky). Bootování z SD karty zůstává
je vhodné opět smazat z SD karty zapínání USB boot, aby se to nechtíc nenastavilo na jiných počítačích pokud se tam vsune SD karta.

3) Instalace systému na USB SSD -------------------------------
Připojit USB SSD k Macovi
Restart macosx
1) Download Raspian Stretch
2) Unzip ZIP
3) Zobrazit seznam disků
$ diskutil list
/dev/disk0
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *500.1 GB disk0
1: EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_HFS HD500GB 499.2 GB disk0s2
3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s3
/dev/disk1
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: FDisk_partition_scheme *240.1 GB disk1
1: Windows_FAT_32 BOOT 98.6 MB disk1s1
2: Linux 240.0 GB disk1s2

4) Odpojit disk
$ sudo diskutil unmount /dev/disk1s1
Password:
Volume NO NAME on disk1s1 unmounted
$

7) Instalace obrazu disku
$ sudo dd bs=1m if=/Users/user/Documents/raspberrypi/Raspian/2017-kernel-4.9/2017-09-07-raspbian-stretch.img of=/dev/rdisk1
Password:
4688+1 records in
4688+1 records out
4916019200 bytes transferred in 191.701890 secs (25644083 bytes/sec)
$
8) vysunout disk
$ diskutil eject /dev/rdisk1
Disk /dev/rdisk1 ejected
$
Odpojit USB disk a pripojit do USB v Raspberry Pi 3
Spustit Raspberry Pi 3 s připojeným USB SSD
Raspberry Pi nastartuje
Poznámka: pro headless (bez monitoru a klavesnice) je nutné před vyjmutím jeste vytvorit obycejny soubor v /boot/ s nazvem SSH. Po spusteni se povoli SSH a soubor je smazan. Pak je mozne se vzdalene prihlasit pres terminal pi@ip_adresa heslo raspberry - adresu zjistit z routeru.

Změnit heslo
============
$ sudo passwd
Enter new UNIX password:
==============
Nový disk se může tvářit takto:
$ diskutil list
/dev/disk0
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *1.0 TB disk0
1: EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_HFS HD1TB 999.9 GB disk0s2
/dev/disk2
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: *1.0 TB disk2
$ sudo diskutil unmount /dev/disk2
Password:
disk2 was already not mounted or it has a partitioning scheme so use "diskutil unmountDisk" instead
$

Užitečné utility

http://www.servis-zlin.eu/clanky/category/linux/

Cestování - Israel365

http://cjcuc.org/2012/03/15/rabbi-riskin-featured-in-new-iphone-app-israel365/

PowerShell - mazání účtů

https://daniellbenway.net/delete-accounts-with-powershell/

Francouzi

Dlouhodoba flustrace Francouzskeho naroda splodila bizarni situaci, stejne jako Macronovo manzelstvi a ani jedno nema spetku racia...

komentář na twiteru

ASCII - Kočky

http://www.purr-n-fur.org.uk/fragment/frag03.html


https://www.google.cz/search?q=ascii+art&client=firefox-b&tbm=isch&imgil=hs4vxzZA-gVkTM%253A%253B13VGte0ERNQ5EM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fknowyourmeme.com%25252Fmemes%25252Fascii-art&source=iu&pf=m&fir=hs4vxzZA-gVkTM%253A%252C13VGte0ERNQ5EM%252C_&usg=__GNiWU12eDGM-EfTmqi3R6d8KsME%3D&biw=1098&bih=786&ved=0ahUKEwjepNbM4tbRAhUKiSwKHePWBOEQyjcISA&ei=By6FWJ6FDYqSsgHjrZOIDg#tbm=isch&q=ascii+art+cat

Server dotyk.cz

http://www.dotyk.cz/publicistika/kdo-skupuje-ceskou-pudu.htmla

Podvodný katalog - opět

Doporučuji si pořádně přečíst tento recyklovaný formulář a zodpovědět si jakou má cenu podpis.

form

dolezel.net - hyper-v

http://dolezel.net

PowerShell - Konverze na obyčejný text

https://msdn.microsoft.com/en-us/powershell/reference/5.1/microsoft.powershell.utility/out-string

Out-String

PowerShell - Ořezání textu o mezery

https://blogs.technet.microsoft.com/heyscriptingguy/2014/07/18/trim-your-strings-with-powershell/

Priklad -- Trim specific characters

If there are specific characters I need to remove from both ends of a string, I can use the Trim(char[]) method. This permits me to specify an array of characters to remove from both ends of the string. Here is an example in which I have a string that begins with “a “ and ends with “ a”. I use an array consisting of “a”, “ “ and it removes both ends of the string. Here is the command:

$string = "a String a"

$string1 = $string.Trim("a"," ")

PowerShell - Formátování výstupu

Jak dostat výstup z příkazu do čitelnější tabulkové podoby.

https://msdn.microsoft.com/en-us/powershell/scripting/getting-started/cookbooks/using-format-commands-to-change-output-view

Příklad:

PS> Get-Process -Name powershell | Format-Table

Handles NPM(K) PM(K) WS(K) VM(M) CPU(s) Id ProcessName
------- ------ ----- ----- ----- ------ -- -----------
1488 9 31568 29460 152 3.53 2760 powershell
332 9 23140 632 141 1.06 3448 powershell

Svoboda a násilí

V rámci vzpomínek na klukovská léta s Pepou Nadrchalem, si chci zopakovat s přáteli výpravu ze soutoku Krounky a Novohradky u Luže po březích Novohradky proti proudu do Toulovcových Maštali. Délka cca 15 km + pobíhání po pískovcových skalách.
Termín: neděle 11. června 2017

Read More/Více...

Odchod Británie

S Velkou Británií odchází z EU jediná země, která úspěšně vzdorovala Hitlerovi. Tento prostý fakt se v celé diskusi okolo brexitu nezmiňuje. V Unii zůstávají jen ty země, které Hitlerovi podlehly, přiklonily se k němu, anebo se krčily v neutralitě. Je ten fakt bezvýznamný, nebo ne?

Martin Weiss

Nicméně je dobré připomenout, že i tato země před válkou Hitlera obdivovala.

Změny v chování investorů

Politika centrálních bank změnila za posledních šest let světový finanční trh k nepoznání. Do roku 2008 investoři při jakékoli důležité politické či ekonomické události zvažovali, jaký bude její vliv na dění na trzích. Dnes to neplatí. To, co investory aktuálně zajímá, je totiž hlavně to, jak na události zareagují světové centrální banky.

http://www.investicniweb.cz/2014-9-15-centralni-banky-pripravily-scenu-pro-neco-vedle-ceho-bude-bankrot-lehman-brothers-vypadat-jako-nevinny-vtip/

Green renaissance

Zajímavý mediální biznis kolem ochrany přírody v Jihoafrické republice.

http://www.greenrenaissance.co.za

Raspberry Pi 3 - Statická IP

Jak nastavit pevnou IP adresu v Raspianu na Raspberry Pi

Read More/Více...

Reakce jsou různé

Slabí lidé se mstí
Silní lidé odpouštějí
Inteligentní lidé ignorují

Volby pragmatické

Volte pragmaticky. Jakékoliv sympatie by měly jít stranou. Copak si vybíráte kamaráda?
Michael Kincl

Únava

Je vám blbě? To zimní spánek přechází do jarní únavy, která přejde do letní malátnosti následované podzimními depresemi.
Petr Paulczyňski‏

Tady nic neschováš

Za šťastlivce se může pokládat Francouz, který nejenže zdědil dům v Normandii na severozápadě země, ale i zlatý poklad o váze 100 kilogramů, který v nemovitosti našel poschovávaný na různých místech. Milé překvapení v podobě "metráku zlata", který šel do dražby, má podle agentury AFP hodnotu 3,5 milionu eur (asi 95 milionů Kč). Radují se i úřady, které získají na dani 45 procent bohatství. Read More/Více...

Hlavně se nenechat zmást

Nenechte se zmást fakty: věřte Andrejovi! :)
(argumnet z debaty)

Přístup podnikatele se mění

Vždy jsem si zakládal na kladném hospodářském výsledku. Byl obrázkem moji podnikatelské úspěšnosti včetně efektu, že mne FU nebuzeroval, tedy spíše nechával být.

Read More/Více...

Statistika cyklistů

Nechce se věřit, že například tabulka "pořadí deseti nejčetnějších příčin nehod cyklistů" neobsahuje srážku s automobilem.

Read More/Více...

Objektové programování

Konečně jsem našel srozumitelný a hlavně stručný úvod s vysvětlením pojmů o současném objektovém programování v jazyce Python.

http://jaksenaucitprogramovat.py.cz/cztutclass.html

Švédsko bylo

Tak tohle je smutný rozhovor. Z toho báječného Švédska emigrovalo 150 000 obyvatel. A to jsem se tam ani nestihl podívat, když to ještě bylo Švédsko.

Video na aktualne.cz

Reportáž s anglickými titulky

Reportáž s policií

Globální ochlazení teď

Dnes ráno 7.1.2017 bylo -25°C, pak teplota dopolene prudce stoupala až na -9°C