wlado's website

Genesis - Supper's Ready - comic

https://www.youtube.com/watch?v=e4HfFwVy-h0

OpenBSD - klíče/keys

Po mnoha letech jsem se rozhodl vyzkoušet další level zabezpečení přístupu k serverům a to asymetrický klíč místo hesla.
Klientská stanice MacBook s MacOS X 10.6.8

1) Teorie
---------

Asymetrické šifrování používá dva různé klíče.
a) privátní (tajný) klíč
b) veřejný klíč

Veřejný klíč šifruje obyčejný text a privátní klíč dešifruje zašifrovaný text.

2) Kdo generuje klíče?
----------------------
Klíč si generuje uživatel sám.
Klíč nesdílí s ostatními uživateli.
Každý uživatel má svůj vlastní pár klíčů.
Uživatel může použít (jeden) vlastní pár klíčů na více zařízení.

3) Kde se generují klíče?
-------------------------
Klíče se generují na klientské stanici, privátní si nechá uživatel a veřejný uloží na server, kam se chce přihlásit.

$ ssh-keygen -t rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/Users/user/.ssh/id_rsa): /Users/user/.ssh/id_rsa/user_rsa_key
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /Users/user/.ssh/id_rsa/user_rsa_key.
Your public key has been saved in /Users/user/.ssh/id_rsa/user_rsa_key.pub.
The key fingerprint is:
aa:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:ee user@MacBook.local
The key's randomart image is:
+--[ RSA 2048]----+
| |
| |
| |
| o |
| = +S |
| + =.+ |
| . =.o + |
| ..+..+ * . |
| .+o=oE. + |
+-----------------+
$

poznámky:

a) -t rsa -- znamená typ šifrovacího klíče, použito starší RSA šifrování
b) passphrase -- heslo ke klíči
c) Enter file in which to save the key (/Users/user/.ssh/id_rsa): -- v závorce je pouze příklad
Klíče jsou vygenerovány do aktuálního adresáře (working directory) nebo
klíče jsou generovány do adresáře napsaného za dvoutečkou -- /Users/username/.ssh/test_klic

4) přesun veřejného klíče na server
-----------------------------------

Veřejný klíč na serveru potvrzuje identitu uživatele, který se přihlašuje z klientské stanice

- klíč pro běžného uřivatele je úmístěn (BSD):
- klíč pro uživatele root je umístěn (BSD): /root/.ssh/authorized_keys

Na macOS X 10.6.8 není program ssh-copy-id:

$ ssh-copy-id -i .ssh/id_rsa/user_rsa_key.pub user@1.0.0.x
-bash: ssh-copy-id: command not found
$

takže ručně je nutné vybrat obsah souboru s klíčem - obyčejný text a vložit ho do souboru na strabně serveru.

cat mytext.txt >> another-text-file.txt

České děti hladoví

Nejdříve se šíříli tragické zprávy, že české děti hladoví a je potřeba plošně je krmit na státní útraty, no a nakonec ještě jsou i obézní. Ale jak už kdosi řekl: obezitě je potřeba se bránit jídlem, protože člověk potřebuje mít sílu, aby se obezitě ubránil.
Read More/Více...

OpenBSD 6.4 - instalace pkg

Instalace textového editoru nano a spuštění web serveru.

Read More/Více...

Jak roste veřejný dluh v Evropě

Kdyby zase někdo nevěděl

https://www.smava.de/european-debt-clock/