wlado's website

Raspberry Pi 3 - Start z SSD

enable usb boot

$ echo program_usb_boot_mode=1 | sudo tee -a /boot/config.txt
program_usb_boot_mode=1
$ sudo reboot

kontrola

$ vcgencmd otp_dump | grep 17:
17:3020000a

Příprava USB disku
Zjistit disky:

$ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:16 0 223.6G 0 disk
mmcblk0 179:0 0 14.9G 0 disk
─mmcblk0p2 179:2 0 14.8G 0 part /
└─mmcblk0p1 179:1 0 63M 0 part /boot


tady by chtelo sudo unmount /dev/sda

Spustit parted
$ sudo parted /dev/sda
GNU Parted 3.2
Using /dev/sdb
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) mktable msdos
Warning: The existing disk label on /dev/sda will be destroyed and all data on this disk will be lost. Do you want to continue?
Yes/No? > Yes
(parted) mkpart primary fat32 0% 100M
(parted) mkpart primary ext4 100M 100%
(parted) print
Model: WDC WDS2 40G1G0A-00SS50 (scsi)
Disk /dev/sda: 240GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:

Number Start End Size Type File system Flags
1 1049kB 99.6MB 98.6MB primary fat32 lba
2 99.6MB 240GB 240GB primary ext4 lba

(parted) quit
Information: You may need two update /etc/fstab.

sudo mkfs.vfat -n BOOT -F 32 /dev/sda1
mkfs.fat 3.0.27 (2014-11-12)
sudo mkfs.ext4 /dev/sda2
informace o oddíle

Raspberry Pi 3 - Statická IP

Metoda dhcpcd

$ sudo nano /etc/network/interfaces

kontrola

$ sudo nano /etc/dhcpcd.conf

na konec přidat konfiguraci

interface eth0

static ip_address=10.101.0.12/17
static routers=10.101.1.2
static domain_name_servers=10.101.1.10

interface wlan0

static ip_address=192.168.0.200/24
static routers=192.168.0.1
static domain_name_servers=192.168.0.1

spuštění dhcp

$sudo systemctl enable dhcpcd
Synchronizing state for dhcpcd.service with sysvinit using update-rc.d...
Executing /usr/sbin/update-rc.d dhcpcd defaults
Executing /usr/sbin/update-rc.d dhcpcd enable

spuštění sítě


$ sudo systemctl enable networking
Synchronizing state for networking.service with sysvinit using update-rc.d...
Executing /usr/sbin/update-rc.d networking defaults
Executing /usr/sbin/update-rc.d networking enable

celkový restart


$ sudo reboot

kontrola pres ifconfig


informace: https://youtu.be/RCw3oIlxozA

Reakce

Slabí lidé se mstí
Silní lidé odpouštějí
Inteligentní lidé ignorují

Volby pragmatické

Volte pragmaticky. Jakékoliv sympatie by měly jít stranou. Copak si vybíráte kamaráda?

Michael Kincl

unava

Petr Paulczyňski‏ @paulczynski 44 min.před 44 minutami


Je vám blbě? To zimní spánek přechází do jarní únavy, která přejde do letní malátnosti následované podzimními depresemi.