wlado's website

Bible21

Tak nám vydali další Bibli. Poprvé jsem ji četl na ulici, když jsem si ji během veřejného čtení o Velikonocích 2009 na náměstí vybalil z balíku a začal číst jako první. Bylo to bez přípravy a sám jsem čekal, co to se mnou udělá. Byl jsem příjemně překvapen, že se dá číst plynule a bez zadrhávání.

Jistě, všem se tato "Bible - překlad pro 21. století" nemusí líbit, ale aby Biskupská konference okamžitě vyhlásila na touto Biblí klatbu, to běžný český občan v 21. století určitě nečekal.

Na stránkách Biskupské konference se objevilo [stanovisko], které mnohé pobavilo, ale všímavější si při pozorném čtení uvědomili, že se jedná o jakousi parafrázi klatby. Klatby, která by za jiné politické situace v minulých staletích znamenala pronásledování vydavatelů a čtenářů a konečně i pálení proklaté knihy.

Proto se nad tímto, ale i dalšími stanovisky vznáší celá řada otázek.

[1] Stanovisko uvádí, že Český překlad Bible, vycházel několik roků po částech. Ale nikde se nepíše, že by Římská církev podnikla nějakou aktivní snahu kriticky přispět k tomuto překladu. Proč až teď toto rázné odmítavé stanovisko?

[2] Proč je tak ironicky odmítán název "překlad pro 21. století" podezřením, že převážila marketingová hlediska?
Asi když chybí věcné argumenty, je jednodušší okopírovat současný mediální balast. Název byl přece vybrán na základě ankety a ne zakoupením u reklamní agentury.

[3] Poznámka typu, že Znalcům překladů Bible do češtiny tu chybí... vyvolává otázku, jestli autoři stanoviska uvážili, pro koho je tento překlad určen.

[4] Pasáž o katolickém křesťanovi, který zjistí, že to není celá jeho Bible vzbuzuje zásadní otázku, komu ta Bible vlastně patří.
Je nějaký křesťan, či církev nad Biblí, nebo je Bible nad každým křesťanem.

[5] Upoutávky na schválené a připravované překlady, dávají tušit odpověď na [1] otázku.

[6] Proč by se vůbec měl každý překlad Bible řídit teorií, že se jedná o liturgický text a proto každý nový překlad musí respektovat stávající liturgickou terminologii?
To, že biblický text býval kdysi předčítán v rámci shromáždění, je dáno technickými a finančními možnostmi tehdejší doby, které byly vynálezem knihtisku překonány.

[7] Tradici nezatížený čtenář se u pasáže že česká křesťanská tradice, kterou respektuje i ČEP, vyhradila jménu Ježíšovy matky formu "Maria", a ne "Marie", aby se tak podtrhlo její výjimečné postavení v dějinách spásy. nutně ptá, proč zrovna takto?
Připomíná to argumenty společnosti Svědků Jehovových, kteří ve své Bibli (podobnost s bodem [4], asi není náhodná) důsledně nahrazují výraz Hospodin výrazem Jehova a kdo to nerespektuje není správný křesťan.

[8] Proč místo autentické znění Písma svatého určen oficiální liturgický překlad není rovnou napsáno autoritativní? Copak původní texty v hebrejštině a řečtině stále nejsou dost autentické?

[9] Proč věta Nová bible kralická – B21 (ani jiné překlady) nemůže církevní schválení (v rámci katolické církve) získat, neboť nesplňuje požadavky normy, kterou imprimatur je nebyla uvedena rovnou na začátku stanoviska?
Zřejmě by hned bylo jasno a už by nebylo o čem psát.

[10] Komu je vlastně určena poslední věta?