wlado's website

Raspberry Pi - Plex server

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get upgrade

1) Instalace HTTPS download transport pro APT (pokud chybí)
-----------------------------------------------------------

$ sudo apt-get install apt-transport-https -y --force-yes
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
apt-transport-https is already the newest version (1.4.8).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
$

2) Stažení klíče pro download
-----------------------------

$ wget -O - https://dev3day.de/pms/dev2day-pms.gpg.key | sudo apt-key add -
--2017-12-26 18:58:25-- https://dev2day.de/pms/dev2day-pms.gpg.key
Resolving dev2day.de (dev2day.de)... 144.76.172.47, 2a01:4f8:200:502e::2
Connecting to dev2day.de (dev2day.de)|144.76.172.47|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1646 (1.6K) [application/pgp-keys]
Saving to: ‘STDOUT’

- 100%[===================>] 1.61K --.-KB/s in 0s

2017-12-26 18:58:26 (35.4 MB/s) - written to stdout [1646/1646]

OK
$

3) Přidání Plex repozitáře do seznamu zdrojů
--------------------------------------------

$ echo "deb https://dev2day.de/pms/ jessie main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/pms.list
deb https://dev2day.de/pms/ jessie main
$

4) znovu update
---------------

$ sudo apt-get update
Hit:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Get:3 https://dev2day.de/pms jessie InRelease [1,803 B]
Get:4 https://dev2day.de/pms jessie/main armhf Packages [960 B]
Fetched 2,763 B in 1s (1,400 B/s)
Reading package lists... Done
$

5) Instalace Plex Media Server
------------------------------
$ sudo apt-get install -t jessie plexmediaserver -y
...
$

6) reboot
---------

$ sudo reboot

pozor trvá dlouho cca 2 minuty

7) Spuštění Plexu na prohlížeči
-------------------------------

zmáčknout vpravo dole What’s this?

zmáčknout dole Skip...

zmáčknout Chápu

Nastavení serveru - pojemnování: plex
Nastavení serveru - Přidat knihovnu

8) Nastavení uživatele
----------------------

$ sudo nano /etc/default/plexmediaserver.prev


# default script for Plex Media Server

# the number of plugins that can run at the same time
PLEX_MEDIA_SERVER_MAX_PLUGIN_PROCS=6

# ulimit -s $PLEX_MEDIA_SERVER_MAX_STACK_SIZE
PLEX_MEDIA_SERVER_MAX_STACK_SIZE=3000

# where the mediaserver should store the transcodes
PLEX_MEDIA_SERVER_TMPDIR=/tmp

# uncomment to set it to something else
# PLEX_MEDIA_SERVER_APPLICATION_SUPPORT_DIR="${HOME}/Library/Application\ Support"

# the user that PMS should run as, defaults to 'plex'
# note that if you change this you might need to move
# the Application Support directory to not lose your
# media library
PLEX_MEDIA_SERVER_USER=plex

* Poznámky k posledním verzím 2017: https://forums.plex.tv/discussion/288301/update-plexmediaserver-on-raspberry-pi-3

* Starší návod: https://medium.com/@nem25/plex-media-server-on-raspberry-pi-3-using-raspbian-lite-b2f67761e674

Samba
=====

$ sudo apt-get install samba samba-common-bin -y

Zálohovat soubor Samba config

sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.bak

--------------------------------------------------
Zdroje:

https://medium.com/@nem25/plex-media-server-on-raspberry-pi-3-using-raspbian-lite-b2f67761e674