wlado's website

O povaze

Arabové nikdy nepromrhají příležitost promrhat příležitost.
[Abba Eban]