wlado's website

Politický paradox

Americká politoložka Deborah Stone formulovala před časem vlivný koncept Policy Paradox. Kromě několika dalších záležitostí identifikovala čtyři „velké hodnoty“, z nichž vždy alespoň jednu můžeme nalézt v jakémkoli politickém rozhodování – jde o svobodu, rovnost, bezpečnost a efektivitu. Zásadní je, že jde o hodnoty, na jejichž užitečnosti se všichni shodnou – kdo by nechtěl žít ve svobodném světě s rovnými příležitostmi (a třeba i výsledky), kde státy efektivně hospodaří a přitom všem zabezpečují svým občanům maximum bezpečí. Problém spočívá v tom, že těchto hodnot v politice nemůžeme dosahovat současně a že často jedna přímo vylučuje druhou.


defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles YES

killall Finder /System/Library/CoreServices/Finder.app

defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles NO

killall Finder /System/Library/CoreServices/Finder.app

Quickly Show/Hide Hidden Files on Mac OS X Mavericks & Yosemite - Ian Lunn - Front End Developer