wlado's website

Mentální zdraví

Mentální zdraví každého člověka je podmíněno jeho ochotou podřídit se něčemu vyššímu, než je on sám. Abychom mohli zdárně fungovat v tomto světě, musíme se podřídit nějakému principu, který v naší hierarchii hodnot předchází tomu, co bychom v daném momentě mohli chtít. Pro věřící je tímto principem Bůh, a proto říkají: "Tvá vůle, ne má se staň." Ale dokonce i nevěřící, jsou-li duševně zdraví, podřizují se, ať už vědomě nebo nevědomě, nějaké "vyšší moci."
Scott Peck - Lidé lži, str. 177