wlado's website

Meč Gedeonův

Nedávno mne zaujala možnost poslat pozvánku na akci, kterou mám v kalendáři iCal. Funguje to velmi jednoduše, ale musí se dodržet určité podmínky. Výhoda tohoto řešení je, že se nemusí používat žádný další server, pozvánky se automaticky rozesílají emailem.

1) V preferencích je potřeba zapnout:
Advanced --> Automatically retrieve invitations from Mail

2) Všichni zúčastnění musí mít v aplikaci AddressBook jména a emaily ostatních

3) Odesílatel musí být v AddressBooku nastaven jako “Me”

4) Jméno účastníka musí být na všech počítačích v AddressBooku stejné (příklad: Jan Novák a ne někdy Honza Novák)
5) Všechny emailové adresy ke jménům musí být stejné, není možné použít jiný alias (příklad: jan.novak@server.cz a ne někdy jenik.novak@server.cz)

Za těchto podmínek je možno potvrzovat pozvánku a potvrzení se samo odešle tomu, kdo pozvánku rozeslal.