wlado's website

Poznání druhého

Nikdy nepoznáš člověka, dokud jsi ho neviděl prohrát.