wlado's website

Zákony pro politiky

Musí-li se politik ohánět zákonem, už svůj rubikon překročil. Je přece normální neporušovat zákony. Každý občan to ví. A není v tom žádná zásluha. Politik, chce-li se zvát demokratickým, své konání musí ubrzdit už před hranou zásady mravní, a ne právní. Jinak způsobuje, že důvěra občanů v politiku jako takovou ochabuje.

Ivan Štern