wlado's website

Změna trvalého pobytu

Přestěhování a změna trvalého pobytu sebou nese:

1) nahlásit se v místě nového bydliště na obecním úřadě (nejlépe s celou rodinou) k trvalému pobytu.
Občanský průkaz, nájemní smlouvu nebo výpis z listu vlastnictví (inteligentní úřednice si to ověří sama na katastru)
Zbývajícím členům rodiny je potřeba na místě potvrdit “spolubydlení”
Úřednice v registru zruší předchozí trvalý pobyt a zapíše nový, ustřihne rohy občanských průkazů a vypíše potvrzení
(nevím jak to je s popelnicema)

2) nahlásit změnu bydliště ve škole, zaměstnání

3) v předchozím místě zrušit osobně na úřadě popelnice, pošlou poměrnou část přeplatku. Žádost musí podepsat všichni členové rodiny.

4) na libovolném úřadě změnit bydliště všech vozidel v rodině, tedy auta, motorky a přívěsné vozíky

5) řidičský průkaz není kritický, je tam pouze uvedena obec

6) zdravotní pojišťovna, protože to vyžaduje nějaký pitomý předpis (pojišťovna o změně ví z registru)

7) banky

8) pojišťovny