wlado's website

O zachraňování

Oficiální rada, mnohokrát znějící v médiích, zní:
"Při záchraně tonoucích musí zachraňující především dbát na to, aby se nerozvážným jednáním také neutopil."