wlado's website

Odvážná formulace

Z Itálie vyhostili preventivně aktivního muslima. Už to je dost odvážné, ale ještě zajímavější je formulace zdůvodnění, že se jedná o člověka, který projevuje krajní nepřátelství vůči „západním zvykům a tradicím”. Docela je to v kontrastu se stížností s jinou aktivní muslimkou (tuším ze Švédska), které se nelíbil před nějakým rokem v italské škole kříž a škola ho musela sundat v rozporu s italskou tradicí. Inu časy se mění. Nicméně formulace: “západní zvyky a tradice” se neodvolává na žádnou definici západních zvyků a tradic a tudíž je do budoucna gumová a zneužitelná.