wlado's website

Paranoia sledování

Inu, to, že jsme paranoidní ještě neznamená, že nás nikdo nesleduje, není-liž pravda.

Jindřich Traugott