wlado's website

Daniel Fohrman - The Beast that Crouches at the Door

Autor: Rabbi Daniel Fohrman

Nejdříve jsem na internetu četl kapitolu o Kainovi a Abelovi. Zaujalo mne, jak autor přistupuje k tomuto příběhu a dává jednání těchto bratrů do mnohem širších souvislostí, než mne kdy napadlo. Autor poukazuje na to, že jedno (špatné) rozhodnutí má naprosto fatální důsledky na chování dalších generací, kteří budou opakovat podobnou chybu v jiné formě znovu. Nakonec jsem si koupil celou knihu. (Anglicky)