wlado's website

Pracovní výkaz pro České sdružení

Poslední verze 6.1


Změny
  • pro iPad - pro spuštění nutno instalovat bezplatnou aplikaci FileMaker Go z Apple AppStore (verze 14)
  • podpis - umožňuje vložit oskenovaný podpis a následně odeslat výkaz emailem jako PDF z iPadu
  • Arial - font změněn kvůli kompatibilitě s iOS (iPad)
  • Benevolentnější - volno, dovolená, nemoc mohou obsahovat velké písmeno na začátku slova a tolerují se i mezery
  • Optimalizace kódu
  • Experimentální - zobrazení zbývající dovolené (pouze na iPadu přístupná přes menu formulářů)

Download

Instalace

Instalace spočívá v nakopírování souboru do počítače/iPadu a spuštění v aplikaci FileMaker. Ke spuštění je nutné heslo pracovníka Českého sdružení.
Seznam