wlado's website

Informace

Několik tipů pro Raspian 26.3.2018 - RPI 3 B+

web server - ssh

 • charlieblog.eu
  Veřejný klíč je nutné nahrát na Raspberry.
  scp ~/.ssh/id_rsa.pub user@ip_adresa:/home/user
  ssh user@ip_adresa
  user@ip_adresa:-$ mkdir .ssh
  user@ip_adresa:-$ cat id_rsa.pub >> .ssh/authorized_keys
  Touto sekvencí příkazů nahrajeme veřejný klíč na Raspberry, vytvoříme adresář .ssh v domovském adresáři uživatele a do souboru auhtorized_keys v adresáři .ssh a pak tento veřejný klíč zapíšeme.
  Po odhlášení a opětovném přihlášení již bude systém požadovat heslo k soukromému klíči a ne heslo uživatele. Pokud přihlašování pomocí SSH klíče funguje, je možné v zabezpečování pokračovat. V souboru /etc/ssh/sshd_config je dobré nastavit následující: PermitRootLogin no Zakázání přihlášení jako uživatel root. Další možností je PermitRootLogin without-password, která způsobí, že jako uživatel root bude možné se přihlásit jen pomocí SSH klíče a ne jménem a heslem. PermitEmptyPasswords no Zakázání přihlašování pomocí uživatelů bez hesla. PasswordAuthentication no Tímto nastavením zakážeme přihlašování jménem a heslem a jediná možnost bude pomocí SSH klíče. Pozor ale na ztrátu klíče! :-)
 • Zdroje: https://www.raspberrypi.org/magpi-issues/MagPi53.pdf
 • https://www.linuxexpres.cz/praxe/sprava-linuxoveho-serveru-uvod-do-ssh-pro-spravce
 • https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/48056/how-to-login-as-root-remotely

GPIO

Youtube
RPi.GPIO 0.4.1
RPi - Projects
Senzor - ultrazvuk
EPi.GPIO dot dash
DALAS

Teplota

Using 1-wire with Maxim/Dallas DS18B20 thermal sensor DS18B20
TMP102 TMP102
I2C and the Raspberry Pi | Chris's Digital Realm I2C
tutorial dallas

Time

Raspberry Pi : Tags : rtc - element14 RTC

CO2

https://vyvoj.hw.cz/teorie-a-praxe/s-cidlem-co2-odhalite-dusnou-atmosferu-na-vystave-i-doma-v-loznici.html

TeX
http://forums.livecode.com/phpBB2/viewtopic.php?f=76&t=21622

Tisk
https://extremeshok.com/6138/ultimate-raspberry-pi-lan-print-scan-and-pdf-server-cups-airprint-ipp-cups-pdf-sanescan-sanetwain-phpsane-scanner-webinterface-samba-remote-file-access/

OpenBSD

http://bijanebrahimi.github.io/blog/installing-openbsd-63-on-raspberry-pi-3.html

HDD
Odběr 2,5 HDD 5V/0,6A

Email
Exim

Desktop s SSD

http://stavba.web-systemy.net/index.php/2018/07/25/raspberry-pi-desktop-full-ssd-bez-micro-sd-karty/

další informace česky

https://365tipu.cz/jak-na-raspberry-pi-kompletni-pruvodce/

jak zjistit spotrebu usb zarizeni

https://superuser.com/questions/297959/how-do-you-check-how-much-power-a-usb-port-can-deliver