wlado's website

Statistika stresu v Česku

Statisticky je prokázáno, že 7 z 10 čechů trpí stresem, zbývající 3 jsou v cizině.